پروژه ها

نیروگاه برق خورشیدی 11 مگاوات

پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 11 مگاوات کارفرما: – سال تاسیس: در حال راه اندازینحو اتصال: متصل به شبکه مکان: اتریش مدت زمان راه اندازی: <1

مطلب بیشتری وجود ندارد.