پروژه ها

نیروگاه برق خورشیدی 11 مگاوات

پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 11 مگاوات کارفرما: – سال تاسیس: در حال راه اندازینحو اتصال: متصل به شبکه مکان: اتریش مدت زمان راه اندازی: <1

نیروگاه برق خورشیدی 3 مگاوات طاها

پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 3 مگاوات طاها کارفرما: شرکت طاها سال تاسیس: (1400 شروع پروژه) نحو اتصال: متصل به شبکه مکان: منطقه ویژه رفسنجان، کرمان

نیروگاه برق خورشیدی 3.5مگاوات

پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 3.5مگاوات (متصل به شبکه)کارفرما: خصوصی سال تاسیس: 1390مکان: کشور بلغارستانمدت زمان راه اندازی: کمتر از 5 ماه

مطلب بیشتری وجود ندارد.