نیروگاه برق خورشیدی 6 مگاوات طاها – فاز 2

  • پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 6 مگاوات طاها
  • کارفرما: شرکت طاها
  • سال تاسیس: (1402 شروع پروژه)
  • نحو اتصال: متصل به شبکه
  • مکان: منطقه ویژه رفسنجان، کرمان
  • مدت زمان راه اندازی: 6ماه