نیروگاه برق خورشیدی 20 مگاوات مکران

  • پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 20 مگاوات متصل به شبکه
  • کارفرما: شرکت مکران
  • سال تاسیس: 1396
  • مکان: ماهان، کرمان
  • مدت زمان راه اندازی: 6 ماه