نیروگاه برق خورشیدی 2.5مگاوات

پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 2.5مگاوات (متصل به شبکه)
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1389

مکان: کشور جمهوری چک
مدت زمان راه اندازی: کمتر از 2 ماه