نیروگاه برق خورشیدی 2.4مگاوات

پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 2.4مگاوات (متصل به شبکه)
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1389

مکان: کشور اسلوونی
مدت زمان راه اندازی: 4 ماه