نیروگاه برق خورشیدی 14.5 مگاوات ورباند

  • پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 14.5 مگاوات ورباند
  • کارفرما: شرکت ورباند
  • سال تاسیس: 1400
  • نحو اتصال: متصل به شبکه
  • مکان: اتریش
  • مدت زمان راه اندازی: 1 سال