نیروگاه برق خورشیدی 10 مگاوات نرماشیر

  • پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 10 مگاوات
  • کارفرما: – – –
  • سال تاسیس: (1402 شروع پروژه)
  • نحو اتصال: متصل به شبکه
  • مکان: نرماشیر، بم
  • مدت زمان راه اندازی: – – –