نیروگاه برق خورشیدی 10 مگاوات صفاییه

  • پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 10 مگاوات
  • کارفرما: گروه مپنا
  • سال تاسیس: (1401 شروع پروژه)
  • نحو اتصال: متصل به شبکه
  • مکان: رفسنجان، کرمان
  • مدت زمان راه اندازی: – – –