نیروگاه برق خورشیدی 10 مگاوات زرند

  • پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 10 مگاوات
  • کارفرما: شرکت نوآوران صنعت سیلیکون پویا
  • سال تاسیس: 1401 (در دست اجرا)
  • نحو اتصال: متصل به شبکه
  • مکان: زرند، کرمان
  • مدت زمان راه اندازی: – – –