نیروگاه برق خورشیدی 10 مگاوات بهرمان

  • پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 10 مگاوات
  • کارفرما: گروه مپنا
  • سال تاسیس: 1401 (در حال راه اندازی)
  • نحو اتصال: متصل به شبکه
  • مکان: رفسنجان، کرمان
  • مدت زمان راه اندازی: 1 سال