نیروگاه برق خورشیدی 1.5مگاوات پارکینگی فررا

  • پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 1.5مگاوات پارکینگی فررا
  • سال تاسیس: 1389
  • مکان: فررا، ایتالیا
  • مدت زمان راه اندازی: کمتر از 1 سال