نیروگاه برق خورشیدی 1 مگاوات سپنتا ساران آریا

  • پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 1 مگاوات سپنتا ساران آریا (متصل به شبکه)
  • کارفرما: شرکت سپنتا ساران آریا
  • سال تاسیس: 1397
  • مکان: بردسیر، کرمان
  • مدت زمان راه اندازی: 6 ماه