نیروگاه برق خورشیدی 1.2 مگاوات مهرراد انرژی آروند

  • پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 1.2مگاوات مهرراد انرژی آروند (متصل به شبکه)
  • کارفرما: شرکت کی پی وی سولار ایرانیان
  • سال تاسیس: 1396
  • مکان: منطقه ویژه رفسنجان، کرمان
  • مدت زمان راه اندازی: کمتر از 40 روز