سیستم برق خورشیدی 200 کیلووات

  • پروژه: سامانه‌ی برق خورشیدی 200 کیلووات

  • کارفرما: خصوصی

  • سال تاسیس: 1399

  • نحو اتصال: متصل به شبکه

  • مکان: بردسیر، کرمان

  • مدت زمان راه اندازی: 1 ماه