سامانه برق خورشیدی 440 کیلووات

  • پروژه: سامانه‌ی برق خورشیدی 440 کیلووات (پراکنده)
  • کارفرما: خصوصی
  • سال تاسیس: 1396 – 1400
  • نحو اتصال: متصل به شبکه
  • مکان: رفسنجان و ساوه
  • مدت زمان راه اندازی: –