10 برند برتر پنل خورشیدی Tier-1 در سال 2020

برندهای پنل خورشیدی زیادی در بازار موجود است. هر تولیدکننده مدل‌های زیادی از پانل‌های را ارائه می‌دهد. با توجه به مشخصات و کیفیت بسیار متنوع، حتی دقیق‌ترین خریداران نیز هنگام انتخاب دچار سردرگمی و مشکل می‌شوند. بنابراین به یک رتبه‌بندی معتبر برای پنل‌های خورشیدی نیاز است که هم کیفیت و هم اعتبار گارانتی پنل‌ها را تضمین کند. خبرگزاری بلومبرگ فاینس، رتبه‌بندی Tier-1 را برای اعتبارسنجی تولیدکنندگان پنل خوشیدی تعریف کرده و هر 3 ماه یکبار لیست خود را بروز زسانی می‌کند.

طی چندین سال اخیر JinkoSolar با اقتدار در صدر جدول رتبه‌بندی بلومبرنگ قرار داشت اما در سال 2020 تغییرات عمده‌ای رخ داد.

در انتهای سال 2019 JinkoSolar در رتبه اول قرار داشت و JaSolar  در رتبه دوم و Canadian Solar   در رتبه سوم قرار داشتند. اما در سال 2020 Longi Solar  با یک جهش عظیم از رتبه هفتم جدول به رتبه اول صعود کرد و همچنان تا به امروز رتبه اول را حفظ کرده است.

بدین ترتیب در سال 2021 رتبه‌های 1 تا 10 در اختیار برندهای زیر می‌باشد:

  1. Longi Solar
  2. Jinko Solar
  3. Ja Solar
  4. Canadian Solar
  5. Risen
  6. Q-Cell
  7. Trina Solar
  8. First Solar
  9. TaleSun
  10. Eging