پیش‌بینی روند رشد نصب نیروگاه‌های فتوولتائیک در کشورهای برتر این صنعت در سال 2021

(چین فراتر از دیگر کشورها . این رشد چه اثراتی بر اقتصاد سوخت‌های فسیلی در آینده خواهد گذاشت؟)

چین از سال 2014 تاکنون با نصب بیش از 200 گیگاوات نیروگاه فتوولتائیک و پیشی گرفتن از آمریکا، آلمان و ایتالیا و با تفاوت نزدیک به 3برابر ظرفیت نصب شده نسبت به آمریکا (در حدود 76 گیگاوات)، بزرگترین کشور تولید کننده برق فتوولتائیک جهان در سال 2021 می‌باشد. بر اساس تحقیقات تیم فنی شرکت کی‌پی‌وی‌ – مهرآباد پیش‌بینی می‌شود تا سال 2021 کشور چین با مجموع نصب بیش از 250 گیگاوات، ظرفیت نیروگاه‌های آن از مجموع 5 کشور آمریکا، هند، ژاپن و ایتالیا پیشی بگیرد. کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، هند و ایتالیا به ترتیب در رده‌های دوم تا ششم قرار دارند.