تفاوت پنل‌های Bifacial با Double Glass

پنل‌های Double Glass دارای دو لایه شیشه در جلو و پشت پنل می‌باشند. شیشه‌ی پشت پنل جایگزین مواد پلیمری می‌باشد تا باعث انتقال حرارت بهتر، مقاومت فیزیکی و شیمیایی بیشتر و عمر طولانی‌تر پنل شود. همپنین شیشه باعث عبور نور از پنل شده تا استفاده از این پنل‌ها در نمای ساختمان و حتی به جای شیشه پنجره امکان پذیر شود.

پنل‌های Bifacial جلو و پشت سلول‌های خورشیدی را در معرض نور قرار می‌دهند تا از هر دو طرف پنل جذب و برق تولید ‌کنند، در حالی که پنل‌های رایج و مات فقط قابلیت جذب تابش خورشید را تنها از روبرو دارند. هنگامی که پنل‌های Bifacial روی یک سطح بسیار بازتابنده (مانند یک سقف سفید یا بر روی زمین با سنگ‌های رنگ روشن) نصب شوند، قابلیت 30% افزایش تولید را دارند.
• پنل‌های Double Glass الزاما Bifacial نیستند اما تمامی پنل‌های Bifacial قطعا Double Glass هستند.
• پنل‌های Double Glass تابش را از پشت پنل جذب نمی‌کنند و راندمان پایین‌تری نسبت به پنل‌های Bifacial دارند.