بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی در اتریش

بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی اتریش به مساحت در حدود 13 هکتار در Schnkirchen ، در جنوب اتریش به بهره‌برداری رسید. این پروژه همکاری بین دو شرکت بزرگ صنعتی در اتریش Verbund  و  OMV  به مدت 30 سال است. شرکت KPV Solar  به عنوان پیمانکار EPC ، ساخت نیروگاه را بر عهده داشته است. در فاز اول پروژه، در مجموع 34600 پنل خورشیدی نصب که معادل ظرفیت 10/96 گیگاوات‌ساعت برق تولید می‌کنند که تقریباً برابر با مصرف برق سالانه 3400 خانوار می‌باشد. همچنین در تولید حدود 8000 تن CO2 صرفه‌جویی می‌کند.

علیرغم محدودیت‌های حمل و نقل مرتبط با همه‌گیری کرونا، پیشرفت ساخت و ساز طبق برنامه پیش رفته و در فاز نهایی نیروگاه در سال 2021 با 10،400 پنل فتوولتائیک دیگر تکمیل خواهد شد. این نیروگاه در نهایت با ظرفیت 14/25 گیگاوات‌ساعت، كه برابر با مصرف برق سالانه 4400 خانوار است و صرف‌جویی سالانه 2400 تن  CO2 به اتمام خواهید رسید.