نیروگاه برق خورشیدی 10 مگاوات ساغند

  • پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 10 مگاوات ساغند
  • کارفرما: گروه دادمان
  • سال تاسیس: (1401 شروع پروژه)
  • نحو اتصال: متصل به شبکه
  • مکان: ساغند، یزد
  • مدت زمان راه اندازی: 1سال